Welkom bij Futsal Topsport Antwerpen

Stand na 14 december 2018
Halle-Gooik 9 27
Malle-Beerse 11 26
FT Antwerpen 10 21
Hasselt 10 20
Lier 11 18
Mouscron 11 17
Charleroi 10 12
Eisden Dorp 11 10
Roselies 10 8
Noorderwijk 11 8
Houthalen 11 7
Morlanwelz 11 5
Uitslag wedstrijd van 14 december 2018
Futsal Topsport Antwerpen – ZVK Gelko Eisden-Dorp
5 – 0
Volgende wedstrijd 07 januari 2019
CB Futsal Jette BXL CAP – Futsal Topsport Antwerpen
Vertrek bus om: 19.00
Adres sporthal : Salle omnisport Jette
Avenue Du Comté De Jette – 1090 Jette
Eerstvolgende thuiswedstrijd 18 januari 2019
Futsal Topsport Antwerpen – Real Noorderwijk

Beste supporter,

Doordat er de laatste tijd nogal wat ongeregeldheden hebben voorgedaan zijn wij als club verplicht om enkele drastische maatregelen te nemen om dit probleem op te lossen. Wij willen op deze manier de supporters die daadwerkelijk naar het voetbal komen kijken de mogelijkheid te geven om dit in een aangename, rustige en ontspannen sfeer te doen. Voetbal is een feest en moet ook een feest blijven.

Welke maatregelen zullen wij hiervoor treffen.

 1. Strenge controle aan de inkom met eventuele fouilleringen (dit kan tot een tragere doorstroom aan de inkom leiden). Kom dus tijdig naar de sporthal.
 2. Er kunnen geen tickets meer verkregen kunnen worden zonder controle van de identiteitskaart. Dus geen identiteitskaart bij => GEEN inkomkaart.
 3. Strenge naleving van het Reglement van Inwendige Orde (terug te vinden op deze website en aan de inkom van de sporthal). Als dit reglement overtreden wordt zullen gepaste maatregelen getroffen worden.
 4. Er zal zeker streng worden toegekeken op volgende punten van het Reglement van Inwendige Orde:

Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion te mogen vertoeven. Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion. Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

De toegang tot het stadion is echter verboden of geweigerd aan personen:

 • die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;
 • die een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of –federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
 • die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede…;
 • die door de stewards, die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, de toegang tot het stadion worden ontzegd overeenkomstig artikel 5 tweede alinea.

De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

 • de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs
 • de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
 • de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd
 • het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen
 • de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zin van een geldig toegangsbewijs

Bijzondere bepalingen eigen aan het sportcomplex Het Rooi:

–          Inkomkaarten kunnen enkel bekomen worden na controle van de identiteitskaart

–          Het is verboden om eten of drinken mee te brengen in de sporthal

–          Het gooien van papiersnippers, confetti en andere voorwerpen is niet toegelaten

–          Het is verboden om het sportcomplex te betreden in het bezit van toeters met drukgas en enig muziekinstrument of megafoons of enige geluid producerend voorwerp tenzij mits voorafgaande toelating vanwege de organisator.

–          Vlaggenstokken PVC tot maximum 1,5 meter zijn toegelaten.

Wij hopen door dit alles dat verdere maatregelen niet nodig zijn om van Futsal Topsport Antwerpen terug een ploeg te maken waar iedereen graag naar komt kijken, waar voetbal nog een feest is, waar iedereen in een aangename en ontspannen sfeer kan komen genieten van het Futsal.

Het bestuur.