Ordemaatregel

Beste supporter,

Doordat er de laatste tijd nogal wat ongeregeldheden hebben voorgedaan zijn wij als club verplicht om enkele drastische maatregelen te nemen om dit probleem op te lossen. Wij willen op deze manier de supporters die daadwerkelijk naar het voetbal komen kijken de mogelijkheid te geven om dit in een aangename, rustige en ontspannen sfeer te doen. Voetbal is een feest en moet ook een feest blijven.

Welke maatregelen zullen wij hiervoor treffen.

  1. Strenge controle aan de inkom met eventuele fouilleringen (dit kan tot een tragere doorstroom aan de inkom leiden). Kom dus tijdig naar de sporthal.
  2. Er kunnen geen tickets meer verkregen kunnen worden zonder controle van de identiteitskaart. Dus geen identiteitskaart bij => GEEN inkomkaart. Foto’s van identiteitskaart op GSM, abonnementen met foto, of andere niet officiële documenten worden niet aanvaard. Als de identiteitskaart gecontroleerd is krijgt men een ticket en een stempel. Enkel personen met beide kunnen de zaal betreden.
  3. Strenge naleving van het Reglement van Inwendige Orde (terug te vinden op deze website en aan de inkom van de sporthal). Als dit reglement overtreden wordt zullen gepaste maatregelen getroffen worden.
  4. Elke persoon die binnenkomt in het stadion kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex.
   De verwerking van de beelden heeft tot doel de feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 en al zijn wijzigingen en aanpassingen, betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, de misdrijven en de inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

Wij hopen door dit alles dat verdere maatregelen niet nodig zijn om van Futsal Topsport Antwerpen terug een ploeg te maken waar iedereen graag naar komt kijken, waar voetbal nog een feest is, waar iedereen in een aangename en ontspannen sfeer kan komen genieten van het Futsal.

Het bestuur.